Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
goknwl.pl

 

Pole tekstowe: Strona 1MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ
ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Nazwa i adres podmiotu publicznego

Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej

Numer identyfikacyjny REGON

00000220111960

Stan w dniu 01.01.2022 r.

Termin przekazania: do 31.03.2022 r.

Dane kontaktowe

E-mail sekretariatu podmiotu

goknwl@nwl.pl

E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz kpruszak.promocja@grnall.com

Telefon kontaktowy

598612253

Data

2022-03-30

Miejscowość

Nowa Wieś Lęborska

Lokalizacja siedziby podmiotu Województwo

WOJ. POMORSKIE

Powiat

Powiat lęborski

Gmina

Nowa Wieś Lęborska (gmina wiejska)

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:

[ X ] 2) wojewody

Dział 1. Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 1

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?


Pole tekstowe: Strona 2[ X ] TAK

 1. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?

[ X] TAK

 1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?

[X] NIE

 1. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?

[ X ] TAK

 1. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?

[ X ] NIE

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej

Budynek nie posiada progów, schodów i innych barier, co umożliwia w miarę swobodny sposób poruszanie się osób np. na wózkach, o kulach. Nie posiadamy ułatwień dla osób niewidomych- tabliczek w języku Brajla i systemów wspomagania dźwiękowego dla osób niesłyszących lub słabo słyszących. Informacja o rozkładzie pomieszczeń jest dostępna tylko w formie graficznej.

Dział 2. Dostępność cyfrowa

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron:                                                                 1

Liczba aplikacji:                                                            O

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

ID al ly-url                                                                       ww.goknwl.pl

ID al ly-status                                                             [ X ] Częściowo zgodna

ID al ly-data-sporzadzenie                     2020-05-12

 1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron:                                                                  O

Liczba aplikacji:                                                            O


Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Mogą być braki w opisach alternatywnych zdjęć oraz formie przedstawienia dokumentów które są np. skanami i w tej formie nie będą odczytywane poprawnie przez czytniki.

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?


 1. Pole tekstowe: [ X] TAK [X] TAK Pole tekstowe: [X] NIEPole tekstowe: [X] NIE [ X] NIE Pole tekstowe: [MNIE [MNIE [MNIE Kontakt telefoniczny
 2. Kontakt korespondencyjny
 3. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych
 4. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych
 5. Przesyłanie faksów
 6. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online)
 7. Pomoc tłumacza języka migowego - kontakt osobisty
 8. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty)


 1. Pole tekstowe: Strona 3Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[X] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 1

 1. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:
 1. tekstu odczytywalnego maszynowo?

[ X ] TAK

 1. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?


Pole tekstowe: Strona 4[ X] NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?

[ X ] NIE

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym — tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. — na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X] NIE

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?

[ X] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?

[ X] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?

[X] NIE

 1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? [X] NIE

Data publikacji: 28.03.2021 (10:14)Data aktualizacji: 31.03.2022 (18:11)
Osoba publikująca: Wiesław MielewczykOsoba modyfikująca: Wiesław Mielewczyk
Autor: Wiesław Mielewczykliczba wejść: 989
31 mar 2022 (18:11)Wiesław Mielewczyk»Raport dostępności
31 mar 2022 (18:06)Wiesław Mielewczyk»Raport dostępności
22 sie 2021 (11:22)Wiesław Mielewczyk»Deklaracja dostępności
28 mar 2021 (10:14)Wiesław Mielewczyk»Deklaracja dostępności

Przejdź do góry strony