Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
goknwl.pl
Pobierz PDFPobierz PDFDrukujDrukuj

KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)

Klauzula informacyjna Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 – 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119, s 1) dalej RODO - informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej  jest Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej z siedziba przy ul. Lęborskiej 20, 84-351 Nowa Wieś Lęborska, tel.: 509-014-196, adres e-mail : goknwl@nwl.pl reprezentowany przez Dyrektora

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Bartosz Mendyk. Kontakt: e-mail:iod@drmendyk.pl, tel. 507-054-139.

3. Celem przetwarzania danych w Gminnym Ośrodku Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej a jest wykonywanie  podstawowych zadań instytucji, związanych z zatrudnianiem pracowników, zawieraniem umów, celami statutowymi  (m.in. organizacja imprez, zajęć i warsztatów edukacyjnych, etc.)  zgodnie z art. 6 ust. 1

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa

5. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

7. Dane udostępnione przez Ciebie nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub

organizacji międzynarodowej.

NazwaData
Klauzula informacyjna dla pracownika dotycząca ochrony danych osobowych2020-10-12
Klauzula informacyjna dla zleceniobiorcy2020-10-12
Klauzula informacyjna dla opiekunów oraz uczestników biorących udział w zajęciach2020-10-12
Klauzula informacyjna dla kandydata do pracy dotycząca ochrony danych osobowych2020-10-12

Data publikacji: 29.05.2018 (16:34)Data aktualizacji: 20.03.2023 (13:17)
Osoba publikująca: Wiesław MielewczykOsoba modyfikująca: Wiesław Mielewczyk
Autor: Wiesław Mielewczykliczba wejść: 3141
20 mar 2023 (13:17)Wiesław Mielewczyk»KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
01 kwi 2022 (07:06)Wiesław Mielewczyk»KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
05 lis 2020 (12:07)Wiesław Mielewczyk»KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
03 sty 2020 (10:46)Wiesław Mielewczyk»KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
20 sie 2019 (12:12)Wiesław Mielewczyk»KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
20 sie 2019 (12:11)Wiesław Mielewczyk»KLAUZULA INFORMACYJNA (RODO)
21 sie 2018 (09:48)Wiesław Mielewczyk»RODO
11 cze 2018 (11:59)Wiesław Mielewczyk»RODO
30 maj 2018 (10:10)Wiesław Mielewczyk»RODO
29 maj 2018 (16:34)Wiesław Mielewczyk»RODO

Przejdź do góry strony