Gminny Ośrodek Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej
goknwl.pl

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Nowej Wsi Lęborskiej:

 • Wypracowywanie programu działalności kulturalno - wychowawczej.
 • Inspirowanie i opieka nad działalnością zespołów folklorystycznych, muzycznych, tanecznych i teatralnych.
 • Organizowanie imprez kulturalno - oświatowych, artystycznych i rozrywkowych dla mieszkańców we wszystkich świetlicach wiejskich.
 • Utrwalanie tradycji regionalnych i gminnych.
 • Organizowane różnych form pracy z dziećmi.
 • Organizowanie obchodów z okazji ważnych wydarzeń historycznych i regionalnych w formie przeglądów, konkursów, wystaw, festiwali, i innych imprez kulturalno - oświatowych.
 • Działalność w zakresie rozwoju kultury fizycznej i rekreacji.
 • Organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców wsi w różnych formach działalności sportowej.
 • Wspomaganie organizacji, stowarzyszeń i instytucji upowszechniających sport.
 • Inspirowanie działalności zespołów sportowych.
 • Organizacja zajęć, zawodów, imprez sportowych, i rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.
 • Gromadzenie materiałów dotyczących własnego regionu i życia społecznego gminy.
 • Koordynowanie rozwoju turystyki wiejskiej.

 


Data publikacji: 20.08.2019 (12:09)Data aktualizacji: 20.08.2019 (12:09)
Osoba publikująca: Magdalena Downar-ZapolskaOsoba modyfikująca: Magdalena Downar-Zapolska
Autor: Magdalena Downar-Zapolskaliczba wejść: 1937

Przejdź do góry strony